นโยบายการแก้ปัญหาและข้อร้องเรียน

 

1) ช่องทางการติดต่อสำหรับลูกค้า ปันสุข.คอม เพื่อแนะนำ แจ้งปัญหา และร้องเรียน มีดังนี้

      1.1 ทางเว็บไซด์ โดยส่งข้อความพร้อมแนบรูปภาพมาหาเรา ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

             - คลิ้กที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน ทางมุมบนของทุกหน้าใต้ search box

                 

             - เลือกหัวข้อ "ส่งข้อความถึงเรา" แล้วพิมพ์ "อีเมล์ของคุณ" ข้อความหรือแนบไฟล์รูปภาพ (ถ้ามี) มาได้

      1.2 ทางอีเมล์ โดยส่งอีเมล์มาที่ cust_service@punsukmed.com ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

      1.3 ทางโทรศัพท์ โทรมาได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ : 084-449-3620 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 และวันเสาร์ 9:00-12:00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

      1.4 ทางไลน์ LINE  : @punsuk ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.


2) การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน (เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า)

ปันสุข.คอม จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เช่น หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหลังจัดส่งแล้วโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ล่าช้า เราจะทำการช่วยติดตามการจัดส่งให้ หรือหากสินค้าที่ได้รับไปไม่ตรงกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเราจะรีบเปลี่ยน/คืนเงิน/จัดส่งสินค้าใหม่ให้
โดยทางปันสุข.คอม จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


3) การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน (เกี่ยวกับตัวสินค้าของผู้ผลิตแต่ละราย)

    - อนึ่ง ปันสุข.คอม เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายสินค้า หากเกิดความไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ฯ เป็นเพียงแค่สื่อกลางให้ลูกค้าได้ทำการติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง

   - จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยมีค่าใช้จ่าย

   - หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอก (เช่น สคบ. 1166) ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ ซึ่งถือว่าสิ้นสุดหน้าที่ที่เป็นสื่อกลางของทาง ปันสุข.คอม โดยปริยาย


PayPal