FASICAREไม่มีสินค้า

FASICARE ฟาซิแคร์ จำหน่าย เตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า-มือหมุน เตียงคนไข้ คุณภาพดี หลากหลายฟังก์ชั่นส่งฟรีทั่วไทย พร้อมติดตั้ง [กทม.และปริมณฑล]*ผ่อน0% สูงสุด 10 เดือนเตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุสินค้าหมดแล้ว ลด 29% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน รุ่นFBM-213 ตอบโจทย์ผู้ป่วยติดเตียง ฿35,000 ฿24,990 อ่านเพิ่ม เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 30% เตียงผู้ป่วยมือหมุน 5ไกร์ รุ่นFB-105 ปรับงอเข่าในท่านั่ง ตะแคงซ้าย-ขวา พร้อมนั่งถ่ายและสระผมได้ในเตียงเดียว ฿35,900 ฿24,990 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า ที่นอนผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย เตียงคนป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ที่นอนลม เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมแบบลอนลด 35% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่นFB-301 ปรับงอเข่าในท่านั่ง ตะแคงซ้าย-ขวา พร้อมนั่งถ่ายและสระผมได้ในเตียงเดียว ฿54,000 – ฿58,000 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 35% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่นFB-301PS ปรับงอเข่าในท่านั่ง ตะแคงซ้าย-ขวา พร้อมนั่งถ่ายและสระผมได้ในเตียงเดียว ฿55,000 – ฿59,000 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ลด 35% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่น FB-301A ปรับงอเข่าในท่านั่ง ตะแคงซ้าย-ขวา พร้อมนั่งถ่ายและสระผมได้ในเตียงเดียว ฿85,000 ฿55,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 34% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่นFB-301PSA ปรับงอเข่าในท่านั่ง ตะแคงซ้าย-ขวา พร้อมนั่งถ่ายและสระผมได้ในเตียงเดียว ฿59,000 – ฿62,000 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 40% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ 10 ฟังก์ชั่น รุ่นFB-303 ปรับงอเข่าในท่านั่ง ปรับความลาดเอียงหัว-ท้ายได้ ฿83,000 ฿49,900 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 32% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่น FB-311 ปรับงอเข่าในท่านั่ง ตะแคงซ้าย-ขวาได้ ปรับความสูง-ต่ำได้ ฿110,000 ฿75,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 34% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่นFB-302 ปรับความลาดเอียง หัว-ท้ายได้ ล้อเลื่อน360องศา พร้อมระบบCentral Lock ฿83,000 ฿55,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 40% เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5ไกร์ รุ่นFB-308 ปรับความลาดเอียงได้ มีระบบCPR ระบบCentral Lock เตียงโรงพยาบาล ฿199,000 ฿120,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า ที่นอนผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย เตียงคนป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ที่นอนลม เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมแบบลอน เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุลด 30% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 3ไกร์ รุ่น FBM-308 ฿25,000 ฿17,500 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุลด 27% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 3ไกร์ รุ่น FBM-303 ฿25,900 ฿19,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 31% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 3ไกร์ (ราวสไลด์6ก้าน) รุ่นFB-109 ดีไซน์ขอบโค้งมน ฿35,900 ฿24,900 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 42% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น FB-204H ฿51,000 ฿29,500 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 30% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 3ไกร์ (ราวปีกนก) รุ่น FB-112 ระบบ Central... ฿51,000 ฿35,900 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 31% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 3ไกร์ รุ่น FB-202H ฿51,000 ฿35,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 32% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 3ไกร์ (ราวปีกนก) รุ่น FB-203H ฿65,000 ฿44,000 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุลด 31% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 3ไกร์ รุ่น FB-205 ฿72,000 ฿50,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุลด 33% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 3ไกร์ รุ่น FB-208 พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ ฿75,000 ฿50,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 30% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 3 ไกร์ รุ่น FB-210 มีระบบCPR ระบบล้อ... ฿99,000 ฿69,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า ดูสินค้าเพิ่มเติม ที่นอนผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย เตียงคนป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ที่นอนลม เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมแบบลอน เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุลด 34% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 2ไกร์ รุ่นFBM-208 ฿20,500 ฿13,500 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วย เตียงคนไข้ เตียงพยาบาลลด 24% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 2ไกร์ รุ่นFBM-205 ฿20,500 ฿15,500 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 30% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 2ไกร์ รุ่น FB-201H (หมุนไกร์ขณะไฟฟ้าดับ) ฿35,900 ฿25,000 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 29% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 2ไกร์ เกรดโรงพยาบาล (ราวสไลด์6ก้าน) รุ่นFB-110 ฿25,900 ฿18,500 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า เตียงผู้ป่วยลด 23% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบมือหมุน 2ไกร์ (ราวสไลด์6ก้าน) รุ่นFB-108 ดีไซน์ขอบโค้งมน ฿29,900 ฿22,900 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า ดูสินค้าเพิ่มเติม FASICARE HOMECARE BED เตียงผู้ป่วยลด 25% เตียงผู้ป่วยฟาซิแคร์ ระบบไฟฟ้า 4ไกร์ 8 ฟังก์ชั่น รุ่น FHC-401E ฿73,000 ฿55,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า อุปกรณ์เสริมลด 30% FASICARE BACK SUPPORT เข็มขัดพยุงหลัง (สีเทา) ฿790 ฿550 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้าลด 34% FASICARE ถาดรองอาหารสำหรับเตียงผู้ป่วย รุ่นFB-603 [มีวัสดุให้เลือก 2แบบ] ฿750 – ฿950 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้าลด 27% FASICARE โต๊ะคร่อมเตียง Over Bed Table รุ่นFB-601 ฿4,500 ฿3,300 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 34% FASICARE โต๊ะคร่อมเตียง Over Bed Table รุ่นFB-609 ฿12,500 ฿8,200 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 36% แผ่นรองกันเปื้อนคนไข้ แผ่นรองเตียง วัสดุPVC กันน้ำ ฿250 ฿160 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 11% ผ้าคลุมที่นอน ผ้าปูเตียง ผ้าปูที่นอน ขนาด3 ฟุต มีซิป กันน้ำ รุ่น... ฿1,000 ฿890 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้า หมอนผู้ป่วยลด 53% หมอนผู้ป่วยหุ้มPVC กันน้ำ รุ่น FP-501PL1 ฿750 ฿350 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 23% ตู้ข้างเตียง ตู้เก็บของ โต๊ะข้างเตียง สีฟ้า รุ่นFB-701 ฿6,500 ฿5,000 หยิบใส่ตะกร้า เปรียบเทียบสินค้าลด 61% เข็มขัดพยุงหลัง FASICARE BACK SUPPORT ฿290 เลือกรูปแบบ เปรียบเทียบสินค้า FASICARE ฟาซิแคร์ ศูนย์รวมจำหน่าย เตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุ คุณภาพ มาตรฐาน ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ มีให้เลือกทั้งแบบ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และ เตียงผู้ป่วย มือหมุน โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล รับประกันโครงสร้างนาน 1 ปีพร้อมได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วประเทศ มียอดสั่งซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผล เตียงผู้ป่วยราคาถูก มีให้เลือกหลากหลายรุ่น มากกว่า 30 เซต ทั้ง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทคอลโทรล มีแบตสำรอง สามารถใช้ในรูปแบบมือหมุนได้ และยังมี เตียงผู้ป่วย มือหมุน ใช้งานง่าย สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมอุปกรณ์ อะไหล่เสริม ครบครัน อาทิ ที่นอนลม ที่นอนกันแผลกดทับ เหมาะสำหรับใช้เป็น ที่นอนผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ยังมี เสาน้ำเกลือ โต๊ะคร่อมเตียง ที่นอน4ตอน ที่นอนลมกันแผลกดทับ ที่นอนลมราคา ถูก การันตีคุณภาพ ด้วยโรงงานผลิตระดับสากล เพื่อส่งตรงถึงลูกค้าทุกท่าน พร้อมมีบริการหลังการขาย On-Site Service ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงถึงบ้าน “ทั้งตัดปัญหาความกังใจในการหาซื้ออะไหล่ด้วยตนเอง เพราะเราเป็นหนึ่งด้านนำเข้าอะไหล่โดยตรง” ทำให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการดูแลตลอดอายุการใช้งาน จากทีมงานมืออาชีพด้วยความยินดีและเต็มใจจากฟาซิแคร์ทำไมถึงต้องใช้เตียงผู้ป่วย?เตียงผู้ป่วย จะถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ป่วยโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงมีกลไกลมากมายที่ถูกติดตั้งมา เช่น การปรับตำแหน่งของผู้ป่วยให้นั่งหรือนอน ปรับความสูงต่ำของเตียง ปรับหัวหรือท้ายเตียงให้มีองศาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยรวมแล้วเป็นการสร้างความสะดวกสะบายให้แก่ผู้ป่วย เตียงคนป่วย ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีการติดตั้งล้อเลื่อน จึงทำให้เมื่อมีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนั้นก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที เตียงผู้ป่วย ได้รับการออกแบบมาสำหรับการนอนพักฟื้น มีความโปร่ง เบาสบายแต่แน่นหนา สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นเป็นเวลานานๆ นั้นจะดีกว่าการใช้เตียงธรรมดา เตียงธรรมดายังมีการระบายอากาศที่ไม่ดี ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการของแผลกดทับเตียงคนป่วย ได้รับการออกแบบมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ตามข้อกำหนดการผลิตในมาตรฐานความปลอดภัยสากลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์

ไม่มีสินค้าในหมวดนี้

PayPal