นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าใดๆ  ยกเว้นตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

1. กรณีสินค้าเสียหายในระหว่างการจัดส่ง

2. กรณีสินค้าจัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสินค้าที่สั่ง และยังไม่ได้ถูกเปิดใช้

โดยลูกค้าจะต้องโทรแจ้งที่หมายเลข 084-449-3620  หรืออีเมล์แจ้งรายละเอียดมาที่ cust_service@punsukmed.com และส่งคืนสินค้า พร้อมใบสั่งซื้อสินค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งซื้อ โดยทางร้าน จะจัดส่งสินค้าใหม่ หรือ คืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า (กรุณาแจ้งเลขที่บัญชี)


PayPal